Ahol a táskád készül

Lilea.design

Ahol a táskád készül

Általános szerződési feltételek


(ÁSZF)Hatályos ettől a naptól:2024.04.01.

Az új jogszabályok alapján (2022. évi XIII. törvény) 2022.09.01-től termék eladás és számlakiállítás csak magánszemélyek számára lehetséges. Ezért cégek, őstermelők vagy más szervezetek nevében ne vásároljanak és utaljanak, mert nem származhat bevételem ilyen kifiztetőtől. Továbbá Revolut számláról se indítsanak utalást. Nem áll módomban olyan számla kiállítása, melyen adószám szerepel.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Lilea.design tulajdonosa Delezsnyák Lilla Melinda egyéni vállalkozó (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 115/B., adószám:), mint szolgáltató(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (www.lilea.design) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai

Név: Delezsnyák Lilla Melinda egyéni vállalkozó
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 115/B.
Nyilvántartási szám: 56396764
E-mail: rendeles@lilea.design
Adószám: 58097430-1-43
Név Delezsnyák Lilla
E-mail: rendeles@lilea.design
Honlap: www.lilea.design

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29.

2. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. Az oldal fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF tájékoztatót bármikor módosítsa. Erről pedig előzőleg írásban, az oldalon ad tájékoztatást a módosítás előtt 30 nappal.

● Felhasználó: az a természetesen személy, aki 18. életévét betöltött www.lilea.design oldal tartalmához hozzáfér.
● Vásárló: az a felhasználó, akinek célja vásárlás
● Szolgáltató: Delezsnyák Lilla Melinda egyéni vállalkozó
● Webáruház: www.lilea.design weboldal

2.1. További hivatkozások a jogszabályokra:
– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
– 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
– 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A Lilea.design oldalon található táskák, sálak és egyéb termékek kézzel készülnek.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
– 0 Ft-os ár,
– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Regisztráció/Vásárlás

4.1. Regisztráció
A regisztráció opcionális, nem kötelező. A vásárláshoz szükséges megadnia a következő adatokat: név, számlázási és szállítási adatatok, e-mail cím, telefonszám.

Regisztráció esetén a fentieken kívül a későbbi belépéshez szükséges megadni a jelszavát is. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

4.2. Vásárlás
A honlapon szereplő bolt menüpontban választhatja ki az egyes termékeket. A termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

5. A rendelés menete
A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet termékeket anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „A kosár tartalma” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„A kosár tartalma” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A “ Fizetés” gombra kattintva a szükséges felhasználói adatokat kell kitölteni (Név, cím, szállítási mód, fizetési mód, telefonszám, e-mail cím).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Rendelés ladása” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. A megrendelésről 24 órán belül visszaigazoló emailt küldünk ami tartalmazza a rendelési számát valamint az utaláshoz szükséges adatokat.

Ön a „Rendelés leadása” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 24 órán belül, munkanap e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja
Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk a megrendelésed, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálod a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, a termék elkészülése utána fel adjuk a terméket.
A fizetésre minden esetben 2 munkanap áll rendelkezésre, amennyiben ezalatt nem érkezek be az utalás a rendelés törlésre kerül.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-mailben küldjük el Önnek. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2. Szállítás módjai és díjszabása
Szállítás Magyarországi címre történik. A szállítási költség a mindenkori futárcég tarifáinak mértéke, mely elválaszthatatlan része jelen szerződésnek. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A következő szállítási módok vannak érvényben:

1. Házhozszállítás
– Foxposttal, futár viszi ki a csomagot: A feladást követően 24 órán belül már elérhető a nyomkövetés
– Postai házhozszállítás esetén a posta értesítést küld az átvételről.

2. Szállítás automatába
– Foxpost automata: A kiválasztott automata címét kérlek minden esetben add meg vásárláskor. Amint megérkezett a csomag, a Foxpost értesítést küld (SMS, email).
– Posta automata: A kiválasztott automata címét kérlek minden esetben add meg vásárláskor. Amint megérkezett a csomag, a Posta értesítést küld (SMS, email).

.3 Személyes átvétel
– Személyes átvételre Budapest van lehetőség, előre egyeztetett időpontban. A Következő helyszíneken: Battyhány tér, Kolosy tér.

7. Panaszkezelés rendje

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. A Szolgáltató az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni. Amennyiben a Szolgáltató a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szolgáltató köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Postázási cím: 1091 Budapest, Üllői út 115/B.
Email cím: rendeles@lilea.design

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Webáruház piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll; ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét; a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, melyek alátámasztják saját álláspontját; a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással; a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást; tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.

Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt. Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltetőtestületi eljárásban.
Békéltető Testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

8. Visszatérítés, szavatosság

Visszatérítés
A termék visszaküldésére vonatkozó pénzvisszafizetési garancia 14 napig érvényes. A 14 napon túl sajnos nem áll módunkban visszafizetést vagy cserét biztosítani.

A visszavételre szánt terméket csakis használatlanul, az átvételivel megegyező állapotban fogadjuk el, eredeti csomagolásában. A visszavételhez mindenképpen szükség van a fizetési bizonylatra vagy a vásárláskor/csomagküldéskor kapott számlára.

Előfordulhatnak olyan esetek, melyek során csak részleges visszatérítés lehetséges: egy-egy alkatrész nem az eredeti állapotában van, hiányzik vagy károsodott, a gyártótól független okokból.

Nem visszaválható termékek
Ajándékkártyával vásárolt termékek

Nem rendeltetés szerű használat
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért, sérülésekért nem vállalok felelősséget. Ezért a szavatosság nem érvényesíthető az alábbi esetekben:
Nem rendeltetésszerű használat, a fogyasztó hibájából vagy durva, gondatlan kezelés miatt bekövetkezett sérülések (szakadás).
Vegyszerek, vegyi anyagok használatának hatására bekövetkezett elszíneződés (pl:hypo, körömlakk lemosó, vegyszerek)
Mindennapi használatból adódó sérülések (karcolódás, kopás)

Visszatérítés
(amennyiben lehetséges)

Amint a visszavételre szánt áru visszaérkezik hozzánk, illetve a fenti feltéteknek megfelel, e-mailben értesítünk. Ezen kívül tájékoztatunk arról is, hogy elfogadjuk-e az áru visszavételére vonatkozó követeléseidet/kérésedet. Amennyiben jóvá hagytuk a visszatérítést, a termék árát visszautaljuk a bankszámládra, pár munkanapon belül.
Egyedi rendelés alapján elkészített táskára, termékre az áruvisszavétel és az árucsere nem vonatkozik.

Késedelmes vagy hiányzó visszatérítés
Amennyiben az áru értékének visszatérítése nem történt meg megfelelő időben, kérünk, hogy először ellenőrizd a bankszámládat, majd lépj kapcsolatba a számlavezető bankoddal, ugyanis pár munkanapot is igénybe vehet, míg az érték visszafizetése megtörténik. Amennyiben mindezt megtetted, és ennek ellenére is arról értesültél, hogy a visszautalás sikertelen volt, kérlek, lépj
velünk kapcsolatba, az alábbi e-mail címen: rendeles@lilea.design


Szavatosság, garancia
A Lilea.design termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, emiatt ezekre az termékekre garancia nem vonatkozik. Ennek ellenére a Szolgáltató szavatosságot vállal a gyártási folyamat során keletkezett hibákra. A megvásárolt termékekre 2 hónap szavatosság vonatkozik varrás menti szakadás esetén és fémkellékek esetén. Ebben az esetben a vásárlást követő 2 hónapon belül a Szolgáltató megjavítja a terméket. A teljesítéstől számított két hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szállítás
A termék visszaküldéséhez kérlek küldj e-mail, hogy egyeztessünk a visszaküldési címről, ezért lépj velünk kapcsolatba e-mailben: rendeles@lilea.design

Visszaküldés esetén a küldés költségeit minden esetben a vevő állja. A küldés költsége nem visszaigényelhető.

A kézbesítés ideje vásárló lakóhelyétől függően változhat.
Amennyiben a visszaküldendő termék értéke meghaladja a 10.000 Ft-ot, kérünk, mindenképpen ajánlott csomagként/levélként, követési számmal add fel számunkra a terméket. Egyéb esetben nem garantált a termék biztos célba érkezése.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon, az alsó lábjegyzetben.